Апартаментни табла

Филтрирай
Форма
Тип
Размери
Монтаж
Степен на защита
Цвят
Производител
Материал
14.40 лв.
LEG16 - 134214 Табло за открит монтаж 4 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
28.08 лв.
LEG15 - 134218 Табло за открит монтаж 8 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
14.40 лв.
LEG4-134154 Табло за скрит монтаж 4 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
23.88 лв.
LEG5-134156 Табло за скрит монтаж 6 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
28.08 лв.
LEG6-134158 Табло за скрит монтаж 8 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
32.28 лв.
LEG7-135151 Табло за скрит монтаж 12 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
39.24 лв.
LEG8-137156 Табло за скрит монтаж 18 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
47.64 лв.
LEG9-137155 Табло за скрит монтаж 22 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
32.28 лв.
LEG10-135211 Табло за открит монтаж 12 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
39.24 лв.
LEG11-137216 Табло за открит монтаж 18 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
47.64 лв.
LEG12-137215 Табло за открит монтаж 22 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
32.60 лв.
3406 - 1.3 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRn-12 (N+PE) ОТКРИТ МОНТАЖ IP40 - 1.3
23.76 лв.
3506 - 2.3 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-12 (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ IP40 - 2.3
30.30 лв.
21300 - 2.13 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-12/B (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ БЯЛА ВРАТА IP40 - 2.13
37.50 лв.
21301 - 2.14 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-18/B (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ БЯЛА ВРАТА IP40 - 2.14
22.90 лв.
3505 - 2.2 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-8 (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ IP40 - 2.2
21299 - 2.12 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-8/B (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ БЯЛА ВРАТА IP40 - 2.12
2.86 лв.
N74 - 9320879006 Ел.Кутия за 1-2 Полуавтоматични предпазители
80.60 лв.
3624 ТАП SR-n24/BM МУЛТИМЕДИЙНО ОТКРИТ МОНТАЖ
72.90 лв.
21324 ТАП SR-p 24/BM МУЛТИМЕДИЙНО СКРИТ МОНТАЖ