Апартаментни табла

Филтрирай
Монтаж
Размери
Форма
Тип
Степен на защита
Цвят
Производител
Материал
LEG16 - 134214 Табло за открит монтаж 4 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG15 - 134218 Табло за открит монтаж 8 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG10-135211 Табло за открит монтаж 12 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG11-137216 Табло за открит монтаж 18 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG12-137215 Табло за открит монтаж 22 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG4-134154 Табло за скрит монтаж 4 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG5-134156 Табло за скрит монтаж 6 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG6-134158 Табло за скрит монтаж 8 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG7-135151 Табло за скрит монтаж 12 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG8-137156 Табло за скрит монтаж 18 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
LEG9-137155 Табло за скрит монтаж 22 мод. Practibox S с прозрачна врата и Н и РЕ клеми Legrand
3406 - 1.3 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRn-12 (N+PE) ОТКРИТ МОНТАЖ IP40 - 1.3
3506 - 2.3 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-12 (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ IP40 - 2.3
21300 - 2.13 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-12/B (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ БЯЛА ВРАТА IP40 - 2.13
21301 - 2.14 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-18/B (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ БЯЛА ВРАТА IP40 - 2.14
3505 - 2.2 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-8 (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ IP40 - 2.2
21299 - 2.12 АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО ТАП SRp-8/B (N+PE) СКРИТ МОНТАЖ БЯЛА ВРАТА IP40 - 2.12
N74 - 9320879006 Ел.Кутия за 1-2 Полуавтоматични предпазители
3624 ТАП SR-n24/BM МУЛТИМЕДИЙНО ОТКРИТ МОНТАЖ
21324 ТАП SR-p 24/BM МУЛТИМЕДИЙНО СКРИТ МОНТАЖ