UV Стабилизирани гофрирани тръби

26328-MFXE1 Гофрирана тръба Ф7, 320N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 100м
26329-MFXE2 Гофрирана тръба Ф9.8, 320N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 100м
35507-MFXE3 Гофрирана тръба Ф11.4, 320N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 100м
98772-FXP-TURBO16BK Гофрирана тръба Ф16, 750N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 50м
84057-FXP-TURBO20BK Гофрирана тръба Ф20, 750N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 50м
84058-FXP-TURBO25BK Гофрирана тръба Ф25, 750N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 50м
98773-FXP-TURBO32BK Гофрирана тръба Ф32, 750N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 25м
98774-FXP-TURBO40BK Гофрирана тръба Ф40, 750N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 25м
98775-FXP-TURBO50BK Гофрирана тръба Ф50, 750N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 25м
98776-FXP-TURBO63BK Гофрирана тръба Ф63, 750N, UV стабилизирана, цвят Черен, RAL 9005, 25м
12700/SGL2020 Щуцер за гофрирани тръби Ф20, IP54, цвят сив RAL 7001
12701/SGL2525 Щуцер за гофрирани тръби Ф25, IP54, цвят сив RAL 7001
12702/SGL3232 Щуцер за гофрирани тръби Ф32, IP54, цвят сив RAL 7001
13277/SLN20 Гайка за щуцер за гофрирани тръби Ф20, цвят сив RAL 7001
13278/SLN25 Гайка за щуцер за гофрирани тръби Ф25, цвят сив RAL 7001
13279/SLN32 Гайка за щуцер за гофрирани тръби Ф32, цвят сив RAL 7001
85725-KM-TURBO16 Съединител за гофрирани тръби Ф16, цвят Светло сив, RAL7035
85726-KM-TURBO16 Съединител за гофрирани тръби Ф16, цвят Черен, RAL9005
83837-KM-TURBO20 Съединител за гофрирани тръби Ф20, цвят Светло сив, RAL7035
84051-KM-TURBO20 Съединител за гофрирани тръби Ф20, цвят Черен, RAL9005
84052-KM-TURBO25 Съединител за гофрирани тръби Ф25, цвят Черен, RAL9005
85924-KM-TURBO32 Съединител за гофрирани тръби Ф32, цвят Светло сив, RAL7035
85926-KM-TURBO32 Съединител за гофрирани тръби Ф32, цвят Черен, RAL9005