Филтрирай
Форма
Тип
Монтаж
Цвят
Степен на защита
Производител
2.92 лв.
OV17C - 400-020000-250 Рамка - петица GRANO - Крем
0.50 лв.
OV13W - 400-010000-096 Рамка единична GRANO - Бяла
0.50 лв.
OV13C - 400-020000-096 Рамка единична GRANO - Крем
1.46 лв.
OV14W - 400-010000-226 Рамка двойна GRANO - Бяла
1.46 лв.
OV14C - 400-020000-226 Рамка двойна GRANO - Крем
1.95 лв.
OV15W - 400-010000-227 Рамка тройна GRANO - Бял
1.95 лв.
OV15C -400-020000-227 Рамка тройна GRANO - Крем
2.43 лв.
OV16W - 400-010000-228 Рамка четворна GRANO - Бяла
2.43 лв.
OV16C - 400-020000-228 Рамка четворна GRANO - Крем
2.92 лв.
OV17W - 400-010000-250 Рамка - петица GRANO - Бяла
10.58 лв.
N75 - 9117140006 Ключ Бойлер Мираж НК, сх.2, 20A, 250V, Скрит монтаж, Бял
10.58 лв.
N63 - 9117480006 Ключ Бойлер Мираж НК, сх.2, 20A, 250V, Открит монтаж, Бял
2.91 лв.
OV6W - 600-000201-209 Девиаторен ключ сх.6 10 А 250 V - Бял
2.91 лв.
ОV6C- 600-000202-209 Девиаторен ключ сх.6 10A 250V - Крем
2.69 лв.
OV18 - 402-010000-200 Ключ Единичен, сх.1, 10A, 250V, Открит монтаж, Бял
4.13 лв.
OV7C - 600-000202-211 Двоен девиаторен ключ сх.6 10A 250V - Крем
2.99 лв.
OV19 - 402-010000-202 Ключ Двоен, сх.5, 10A, 250V, Открит монтаж, Бял
4.13 лв.
OV7W - 600-000201-211 Двоен девиаторен ключ сх.6 10A 250V - Бял
2.44 лв.
OV1C - 600-000202-200 Ключ Еднополюсен, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Крем
4.40 лв.
N56 - 9117700006 Ключ Еднополюсен Мираж НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
2.52 лв.
OV8W - 600-000201-205 Бутон стълбищен 10А 250V - Бял
2.52 лв.
OV8C - 600-000202-205 Бутон стълбищен 10А 250V - Крем
2.44 лв.
OV1W - 600-000201-200 Ключ Еднополюсен, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
2.91 лв.
OV2W - 600-000201-202 Сериен ключ, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
2.91 лв.
OV2C- 600-000202-202 Сериен ключ, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Крем
3.66 лв.
OV3W - 600-000201-254 Троен ключ, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
3.66 лв.
OV3C - 600-000202-254 Троен ключ, 10A, 250V, Скрит монтаж, Крем
4.13 лв.
OV5W -600-000201-214 Кръстат ключ сх.7, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
4.13 лв.
OV5C - 600-000202-214 Кръстат ключ сх.7, 10A, 250V, Скрит монтаж, Крем
4.84 лв.
N57 - 9117720006 Ключ Сериен Мираж НК, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
4.68 лв.
N58 - 9117710006 Ключ Девиаторен Мираж НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
1.85 лв.
N78 - 9321180006 Рамка двойна Мираж, Хоризонтална, Бяла
4.40 лв.
N52 - 9116300006 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
4.84 лв.
N53 - 9116320006 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
4.68 лв.
N54 - 9116310006 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
2.97 лв.
N15 - 9116380006 Ключ Еднополюсен Приста НК, сх.1, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
3.32 лв.
N44 - 9116400006 Ключ Сериен Приста НК, сх.5 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
3.10 лв.
N24 - 9116390006 Ключ Девиаторен Приста НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
3.10 лв.
N30 - 9385280006 Ключ Бутонен Приста НК, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
7.66 лв.
N64 - 9115280006 Ключ Влагозащитен Еднополюсен "Пер" НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
5.10 лв.
N14 - 9115950006 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
5.89 лв.
N13 - 9115970006 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
5.62 лв.
N18 - 9115960006 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
10.18 лв.
N51 - 9120580006 Комбинация Евро - Ключ Еднополюсен,сх.1 и Контакт,16А,250V
5.10 лв.
N38 - 9115950003 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
5.89 лв.
N39 - 9115970003 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
5.62 лв.
N73 - 9115960003 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
4.47 лв.
N60 - 9117410006 Ключ Еднополюсен Мираж НК, сх.1, 10A, 250V, Открит монтаж, Бял
4.96 лв.
N61 - 9911742006 Ключ Сериен Мираж НК, сх.5, 10A, 250V, Открит монтаж, Бял
4.75 лв.
N62 - 9117400006 Ключ Девиаторен Мираж НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, Бял
0.35 лв.
N69 - 9215320000 Ключ за защитна капачка