Филтрирай
Форма
Цвят
Производител
Тип
Монтаж
Степен на защита
8.35 лв.
N75 - 9117140006 Ключ Бойлер Мираж НК, сх.2, 20A, 250V, Скрит монтаж, Бял
8.36 лв.
N63 - 9117480006 Ключ Бойлер Мираж НК, сх.2, 20A, 250V, Открит монтаж, Бял
3.44 лв.
N56 - 9117700006 Ключ Еднополюсен Мираж НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
3.68 лв.
N57 - 9117720006 Ключ Сериен Мираж НК, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
3.54 лв.
N58 - 9117710006 Ключ Девиаторен Мираж НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
1.44 лв.
N78 - 9321180006 Рамка двойна Мираж, Хоризонтална, Бяла
3.46 лв.
N52 - 9116300006 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
3.68 лв.
N53 - 9116320006 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
3.54 лв.
N54 - 9116310006 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
2.30 лв.
N15 - 9116380006 Ключ Еднополюсен Приста НК, сх.1, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
2.64 лв.
N44 - 9116400006 Ключ Сериен Приста НК, сх.5 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
2.45 лв.
N24 - 9116390006 Ключ Девиаторен Приста НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
2.46 лв.
N30 - 9385280006 Ключ Бутонен Приста НК, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
6.00 лв.
N64 - 9115280006 Ключ Влагозащитен Еднополюсен "Пер" НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
4.08 лв.
N14 - 9115950006 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
4.66 лв.
N13 - 9115970006 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
4.42 лв.
N18 - 9115960006 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
8.00 лв.
N51 - 9120580006 Комбинация Евро - Ключ Еднополюсен,сх.1 и Контакт,16А,250V
4.10 лв.
N38 - 9115950003 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
4.66 лв.
N39 - 9115970003 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
4.40 лв.
N73 - 9115960003 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
3.54 лв.
N60 - 9117410006 Ключ Еднополюсен Мираж НК, сх.1, 10A, 250V, Открит монтаж, Бял
3.78 лв.
N61 - 9911742006 Ключ Сериен Мираж НК, сх.5, 10A, 250V, Открит монтаж, Бял
3.68 лв.
N62 - 9117400006 Ключ Девиаторен Мираж НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, Бял
0.25 лв.
N69 - 9215320000 Ключ за защитна капачка