Скрит монтаж

Филтрирай
Форма
Степен на защита
Цвят
Тип
Монтаж
Производител
Материал
Честота
Работна температура
764500 Еднополюсен ключ цвят бял Niloe Legrand
764506 Сериен ключ цвят Бял Niloe Legrand
764501 Девиаторен ключ цвят бял Niloe Legrand
764503 Троен ключ цвят Бял Niloe Legrand
764504 Кръстат ключ цвят Бял Niloe Legrand
764502 Сериен девиаторен ключ цвят Бял Niloe Legrand
764512 Бутон за щори цвят бял Niloe Legrand
764517 Двуполюсен ключ 10A 1-0 надпис цвят бял Niloe Legrand
665114 Димер бутонен R=3-400W L=3-400VA LED=3-75W цвят бял Niloe Legrand
764588 Димер ротативен R=5-300W L=5-300VA LED=5-75W цвят Бял Niloe Legrand
764545 Празен модул цвят Бял Niloe Legrand
764507 Бутон цвят бял Niloe Legrand
665000 Противовлажен капак универсален IP44 цвят бял Niloe Legrand
665001 Рамка 1х цвят Бял Niloe Legrand
665002 Рамка 2х цвят Бял Niloe Legrand
665003 Рамка 3х цвят Бял Niloe Legrand
665004 Рамка 4х цвят Бял Niloe Legrand
665005 Рамка 5х цвят Бял Niloe Legrand
397051 Рамка 1х цвят Черен Niloe Legrand
397052 Рамка 2х цвят Черен Niloe Legrand
397053 Рамка 3х цвят Черен Niloe Legrand
664798 Конзола единична за открит монтаж цвят Бял Niloe Legrand
664799 Конзола двойна за открит монтаж цвят Бял Niloe Legrand
N15 - 9116380006 Ключ Еднополюсен Приста НК, сх.1, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N44 - 9116400006 Ключ Сериен Приста НК, сх.5 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N24 - 9116390006 Ключ Девиаторен Приста НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N30 - 9385280006 Ключ Бутонен Приста НК, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N56 - 9117700006 Ключ Еднополюсен Мираж НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N57 - 9117720006 Ключ Сериен Мираж НК, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N58 - 9117710006 Ключ Девиаторен Мираж НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N52 - 9116300006 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N53 - 9116320006 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N54 - 9116310006 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
OV1W - 600-000201-200 Ключ Еднополюсен, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
OV2W - 600-000201-202 Сериен ключ, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
OV6W - 600-000201-209 Девиаторен ключ сх.6 10 А 250 V - Бял
OV5W -600-000201-214 Кръстат ключ сх.7, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
OV3W - 600-000201-254 Троен ключ, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
OV8W - 600-000201-205 Бутон стълбищен 10А 250V - Бял
OV7W - 600-000201-211 Двоен девиаторен ключ сх.6 10A 250V - Бял
764513 Еднополюсен ключ IP44 цвят бял Niloe Legrand
OV13W - 400-010000-096 Рамка единична GRANO - Бяла
OV14W - 400-010000-226 Рамка двойна GRANO - Бяла
OV15W - 400-010000-227 Рамка тройна GRANO - Бял
OV16W - 400-010000-228 Рамка четворна GRANO - Бяла
OV17W - 400-010000-250 Рамка - петица GRANO - Бяла
OV1C - 600-000202-200 Ключ Еднополюсен, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Крем
OV2C- 600-000202-202 Сериен ключ, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Крем
ОV6C- 600-000202-209 Девиаторен ключ сх.6 10A 250V - Крем
OV5C - 600-000202-214 Кръстат ключ сх.7, 10A, 250V, Скрит монтаж, Крем
OV3C - 600-000202-254 Троен ключ, 10A, 250V, Скрит монтаж, Крем
OV8C - 600-000202-205 Бутон стълбищен 10А 250V - Крем
OV7C - 600-000202-211 Двоен девиаторен ключ сх.6 10A 250V - Крем
OV13C - 400-020000-096 Рамка единична GRANO - Крем
OV14C - 400-020000-226 Рамка двойна GRANO - Крем
OV15C -400-020000-227 Рамка тройна GRANO - Крем
OV16C - 400-020000-228 Рамка четворна GRANO - Крем
OV17C - 400-020000-250 Рамка - петица GRANO - Крем
N78 - 9321180006 Рамка двойна Мираж, Хоризонтална, Бяла
N64 - 9115280006 Ключ Влагозащитен Еднополюсен "Пер" НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N75 - 9117140006 Ключ Бойлер Мираж НК, сх.2, 20A, 250V, Скрит монтаж, Бял