Прекъсвачи, дефектнотокова защита и патрони

419199 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 6A крива С 6kA Legrand
419200 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 10A крива С 6kA Legrand
419202 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 16A крива С 6kA Legrand
419203 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 20A крива С 6kA Legrand
419204 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 25A крива С 6kA Legrand
419205 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 32A крива С 6kA Legrand
419206 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 40A крива С 6kA Legrand
419207 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 50A крива С 6kA Legrand
419208 Автоматичен прекъсвач RX3 1P 63A крива С 6kA Legrand
419233 Автоматичен прекъсвач RX3 3P 10A крива С 6kA Legrand
419235 Автоматичен прекъсвач RX3 3P 16A крива С 6kA Legrand
419236 Автоматичен прекъсвач RX3 3P 20A крива С 6kA Legrand
419237 Автоматичен прекъсвач RX3 3P 25A крива С 6kA Legrand
419238 Автоматичен прекъсвач RX3 3P 32A крива С 6kA Legrand
419239 Автоматичен прекъсвач RX3 3P 40A крива С 6kA Legrand
419240 Автоматичен прекъсвач RX3 3P 50A крива С 6kA Legrand
419241 Автоматичен прекъсвач RX3 3P 63A крива С 6kA Legrand
412902 Ум шалтер I-0-II DIN монтаж CX3 32А 1P 230V 1 мод. Legrand
412903 Ум шалтер I-0-II DIN монтаж CX3 32А 2P 230V 2 мод. Legrand
402025 ДТЗ 2P 40A 30mА серия RX3 ID тип AC Legrand
402024 ДТЗ 2P 25А 30mА серия RX3 ID тип AC Legrand
402026 ДТЗ 2P 63A 30mА серия RX3 ID тип AC Legrand
402062 ДТЗ 4P 25А 30mА серия RX3 ID тип AC Legrand
402063 ДТЗ 4P 40A 30mА серия RX3 ID тип AC Legrand
402064 ДТЗ 4P 63A 30mА серия RX3 ID тип AC Legrand
412558 Модулен контактор CX3 25А 2NO 220V 1 модул БЕЗШУМЕН Legrand
BА518 Патрон Е27 10А/500V
BА519 Патрон Е27 16А/500V
BА520 Патрон Е27 20А/500V
BА522 Патрон Е27 25А/500V
BА523 Патрон Е33 35А/500V
BА524 Патрон Е33 50А/500V
BА525 Патрон Е33 63А/500V
BА526 Патрон Е-27 6А/500V
BА527 Капачка за предпазител Е27 25А/500V
BА528 Капачка за предпазител Е33 63А/500V