Индустриални адаптери Scame

600.1623 Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 2P+Е 16A към 2x2P+Е 16A серия Adapto Scame
606.3015-062 Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 2P+Е 16A към 3x2P+Е 16A с кабел 2м серия Adapto Scame
606.3505-062 Индустриален адаптер IP66 от евро щепсел 2P+Е 16A към 3x2P+Е 16A серия Adapto Scame
610.371 Индустриален адаптер от евро щепсел 2P+Е 16A към шуко/ЕВРО 16A серия Adapto Scame
606.3005-062 Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 2P+Е 16A към 3x2P+Е 16A с клемна кутия серия Adapto Scame
604.1623/C Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 2P+Е 16A с кабел 2 метра към 2x2P+Е 16A серия Adapto Scame
600.1627 Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 3P+N+Е 16A към 2x3P+N+Е 16A серия Adapto Scame
600.1629 Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 3P+N+Е 16A към 3P+N+Е 16A и 2P+Е 16A серия Adapto Scame
604.1629/C Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 3P+N+Е 16A с кабел 2 метра към 3P+N+Е 16A и 2P+Е 16A серия Adapto Scame
604.3227/C Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 3P+N+Е 32A с кабел 2 метра към 2x3P+N+Е 32A серия Adapto Scame
600.1626 Индустриален адаптер IP44 от евро щепсел 3P+Е 16A към 2x3P+Е 16A серия Adapto Scame
601.1623 Индустриален адаптер IP66 от евро щепсел 2P+Е 16A към 2x2P+Е 16A серия Adapto Scame
601.1627 Индустриален адаптер IP66 от евро щепсел 3P+N+Е 16A към 2x3P+N+Е 16A серия Adapto Scame
601.1629 Индустриален адаптер IP66 от евро щепсел 3P+N+Е 16A към 3P+N+Е 16A и 2P+Е 16A серия Adapto Scame
605.1627/C Индустриален адаптер IP66 от евро щепсел 3P+N+Е 16A с кабел 2 метра към 2x3P+N+Е 16A серия Adapto Scame
605.3227/C Индустриален адаптер IP66 от евро щепсел 3P+N+Е 32A с кабел 2 метра към 2x3P+N+Е 32A серия Adapto Scame
610.388 Индустриален адаптер от евро щепсел 2P+E 16A към шуко и 2 италиански стандарт Adapto Scame
610.3746 Индустриален адаптер от евро щепсел 3P+N+Е 16A към евро контакт 3P+Е 16A серия Adapto Scame
610.3666 Индустриален адаптер от евро щепсел 3P+Е 32A към евро контакт 3P+Е 16A серия Adapto Scame
610.379 Индустриален адаптер от шуко 16A към евро контакт 2P+Е 16A под 90 градуса серия Adapto Scame/спрян/
603.5005-360 Индустриален адаптер с вход PG21 към 2P+Е /шуко/ 16A 2 броя и 3P+N+Е 16A - 3 броя серия Adapto Scame
604.1633/CK Индустриален мулти адаптер IP44/IP54 16A 2P+E 230V серия Adapto Scame
SC1-610.373 Индустриален адаптор от евро щепсел 2P+Е 16A към шуко 16A серия Adapto Scame
SC2 - 610.383 Индустриален адаптор от шуко 16A към евро контакт 2P+Е 16A серия Adapto Scame