Табла за DIN модули с IP66 серия DOMINO Scame

654.0091 Адаптер към DIN шина за EVOLUTION 1 мод. цвят СИВ Scame
654.0092 Адаптер към DIN шина за EVOLUTION 2 мод. цвят СИВ Scame
654.0361 Клема нулева за табла 12/24 мод. IP66 с място за клема 654.0360 1бр. серия DOMINO Scame
654.0362 Клема нулева за табла 16/32/48/64 мод. IP66 с място за клема 654.0360 -2бр. серия DOMINO Scame
654.0361C Клема нулева и земна за табла 12 / 24 мод. IP66 допълнена с клема 654.0360 серия DOMINO Scame
654.0349 Клема нулева неизолирана 5x16мм² + 5x10мм² L=68mm Scame
654.0362C Клема нулева/земна за табла 16/32/48/64 мод. IP66 окомплектована с 3 броя клема 654.0360 серия DOMINO Scame
654.0365 Клема нулева/земна за табла 4 мод. IP66 серия DOMINO Scame
654.0363 Клема нулева/земна за табла 8 мод. IP66 серия DOMINO Scame
654.0360 Клема нулева/земна изолирана допълнителна за табла IP66 серия DOMINO Scame
672.7064 Табло за открит монтаж 4х16 мод. серия Domino IP66 Scame
654.0038 Щуцер PG21 IP66 за съединяване на табла DOMINO Scame
654.0040 Щуцер PG36 IP66 за съединяване на табла DOMINO Scame
672.2012 Табло за открит монтаж 1х12 мод. серия Domino IP66 Scame
672.2016 Табло за открит монтаж 1х16 мод. серия Domino IP66 Scame
672.2002 Табло за открит монтаж 1х2мод. серия Domino IP66 Scame
672.2004 Табло за открит монтаж 1х4 мод. серия Domino IP66 Scame
672.2008 Табло за открит монтаж 1х8 мод. серия Domino IP66 Scame
672.4024 Табло за открит монтаж 2х12 мод. серия Domino IP66 Scame
672.4032 Табло за открит монтаж 2х16 мод. серия Domino IP66 Scame
672.5048 Табло за открит монтаж 3х16 мод. серия Domino IP66 Scame