Щепсели Optima TOP за открит м-ж IP44/IP66 Scame

240.1693 Промишлен щепсел 2P+Е 16A 200-250V IP44/54, 6h серия Optima за открит монтаж Scame
240.3293 Промишлен щепсел 2P+Е 32A 200-250V IP44/54, 6h серия Optima за открит монтаж Scame
245.6393T Промишлен щепсел 2P+Е 63A 200-250V IP67/69, 6h серия Optima Top за открит монтаж Scame
245.12597T Промишлен щепсел 3P+N+Е 125A IP66/67, 3 кабелни входа/изхода М63 серия Optima модел TOP Scame
240.1697 Промишлен щепсел 3P+N+Е 16A 346-415V IP44/54, 6h серия Optima за открит монтаж Scame
245.1697RV Промишлен щепсел 3P+N+Е 16A 346-415V IP67/69, 6h с реверс серия Optima за открит монтаж Scame
245.1697 Промишлен щепсел 3P+N+Е 16A 346-415V IP67/69, 6h серия Optima за открит монтаж Scame
245.3297RV Промишлен щепсел 3P+N+Е 32A 346-415V IP67/69, 6h с обръщане на фазите серия Optima-REVERSE за открит монтаж Scame
245.3297 Промишлен щепсел 3P+N+Е 32A 346-415V IP67/69, 6h серия Optima за открит монтаж Scame
240.3297RV Промишлен щепсел 3P+N+Е 32A 380-415V IP44/54, 6h с реверс серия Optima за открит монтаж Scame
240.3297 Промишлен щепсел 3P+N+Е 32A 380-415V IP44/54, 6h серия Optima за открит монтаж Scame
245.6397T Промишлен щепсел 3P+N+Е 63A IP66/67, 3 кабелни входа/изхода М63 серия Optima модел TOP Scame
240.1696 Промишлен щепсел 3P+Е 16A 380-415V IP44/54, 6h серия Optima за открит монтаж Scame
240.3296 Промишлен щепсел 3P+Е 32A 380-415V IP44/54, 6h серия Optima за открит монтаж Scame
245.6396T Промишлен щепсел 3P+Е 63A 346-415V IP66/67/69, 6h серия Optima Top за открит монтаж Scame