Кутии Scabox с прозрачен капак Scame

686.224 Кутия 100х100х50мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак ,Scabox Scame
686.424 Кутия 100х100х80мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак, Scabox Scame
686.225 Кутия 120х80х50мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак, Scabox Scame
686.229-1 Кутия 150х110х80мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак, Scabox Scame
686.227 Кутия 190х140х70мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак,Scabox Scame
686.428 Кутия 240х190х125мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак, Scabox Scame
686.228 Кутия 240х190х90мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак, Scabox Scame
686.229 Кутия 300х220х120мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак,Scabox Scame
686.429 Кутия 300х220х170мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак, Scabox Scame
686.230 Кутия 380х300х120мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак, Scabox Scame
686.430 Кутия 380х300х170мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак, Scabox Scame
686.231 Кутия 450х370х130мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак,Scabox Scame
686.431 Кутия 450х370х180мм IP56, UV,плътни стени, затваряне с винт на прозрачен капак,Scabox Scame