Взривозащитени кутии серия Zenith EX Scame

644.E650 Заземителен винт за взривозащитена кутия серия Zenith-P ЕX Scame
644.0110 Кутия взривозащитена EX 110х75х55мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0210 Кутия взривозащитена EX 110х75х75мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0345-J04 Кутия взривозащитена EX 122х120х90мм IP66, плътни стени, 8xWDU 6,0mm², серия Zenith-P ЕX Scame
644.0345 Кутия взривозащитена EX 122х120х90мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0345-J02 Кутия взривозащитена EX 122х120х90мм IP66, с 3х щуцера М20, 8xWDU 4,0mm², серия Zenith-P ЕX Scame
644.0345-J01 Кутия взривозащитена EX 122х120х90мм IP66, с 4х щуцера М20, 4xWDU 4,0mm², серия Zenith-P ЕX Scame
644.0345-J03 Кутия взривозащитена EX 122х120х90мм IP66, с 4х щуцера М20, 4xWDU 6,0mm², серия Zenith-P ЕX Scame
644.0360 Кутия взривозащитена EX 160х160х90мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0120 Кутия взривозащитена EX 160х75х55мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0220 Кутия взривозащитена EX 160х75х75мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0130 Кутия взривозащитена EX 190х75х55мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0230 Кутия взривозащитена EX 190х75х75мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0350 Кутия взривозащитена EX 220х120х90мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0140 Кутия взривозащитена EX 230х75х55мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0240 Кутия взривозащитена EX 230х75х75мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0465 Кутия взривозащитена EX 255х250х120мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0370 Кутия взривозащитена EX 260х160х90мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0380 Кутия взривозащитена EX 360х160х90мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0485 Кутия взривозащитена EX 400х250х120мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0595 Кутия взривозащитена EX 400х405х165мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0390 Кутия взривозащитена EX 560х160х90мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0100 Кутия взривозащитена EX 80х75х55мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame
644.0200 Кутия взривозащитена EX 80х75х75мм IP66, плътни стени, Зона 1/ 2/ 21/ 22, серия Zenith-P ЕX Scame