Взривозащитени щуцери Scame

805.EX5716.K Гайка взривозащитена М16х1.5, Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, Scame
805.EX5725.K Гайка взривозащитена М25х1.5, Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, Scame
805.EX5720.K Гайка взривозащитена М20х1.5, Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, Scame
805.EX5732.K Гайка взривозащитена М32х1.5, Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, Scame
805.EX5740.K Гайка взривозащитена М40х1.5, Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /20бр/, Scame
805.EX5750.K Гайка взривозащитена М50х1.5, Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /10бр/, Scame
805.EX5763.K Гайка взривозащитена М63х1.5, Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /5бр/, Scame
805.EX5820.K Гайка взривозащитена, М20х1.5, IP66, UV,/50бр/, Scame
805.EX5816.K Тапа за щуцер взривозащитена, М16х1.5, IP66, UV,/50бр/, Scame
805.EX5412.K Щуцер взривозащитен без гайка M12х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, кабел 4.5-6.5mm, Scame
805.EX5417.K Щуцер взривозащитен без гайка M16х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, кабел 5-10mm, Scame
805.EX5416.K Щуцер взривозащитен без гайка M16х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, кабел 5-8mm, Scame
805.EX5421.K Щуцер взривозащитен без гайка M20х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, кабел 10-14mm, Scame
805.EX5420.K Щуцер взривозащитен без гайка M20х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, кабел 7-12mm, Scame
805.EX5426.K Щуцер взривозащитен без гайка M25х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /25бр/, кабел 12-18mm, Scame
805.EX5425.K Щуцер взривозащитен без гайка M25х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /50бр/, кабел 10-14mm, Scame
805.EX5432.K Щуцер взривозащитен без гайка М32х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /20бр/, кабел 16-25mm, Scame
805.EX5440.K Щуцер взривозащитен без гайка М40х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /10бр/, кабел 22-32mm, Scame
805.EX5450.K Щуцер взривозащитен без гайка М50х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /5бр/, кабел 28-38.5mm, Scame
805.EX5463.K Щуцер взривозащитен без гайка М63х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, UV /5бр/, кабел 40-48mm, Scame
805.RAD1616.SS Щуцер взривозащитен комплект M16х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, SS, армиран кабел 4-10mm, Scame
805.RAD1616.ES Щуцер взривозащитен комплект M16х1.5 Ex II 2GD Зона 1/2/21/22, IP66, SS, армиран кабел 7-10mm, Scame