Филтрирай
Форма
Тип
Дължина
15.00 лв.
APN201 Алуминиев профил за LED лента,плитък-за вграждане,2м
30.00 лв.
AP202 Алуминиев профил за LED лента, универсален,2м
11.86 лв.
APN203 Алуминиев профил за LED лента, кръгъл, 2м
15.43 лв.
APN204 Алуминиев профил за LED лента, ъглов,2м
20.71 лв.
APN205 Алуминиев профил за LED лента, ъглов с борд,2м
APN206 Алуминиев профил за LED лента, за вграждане-дълбок,2м
APN207 Алуминиев профил за LED лента, плитък, 2м
28.86 лв.
APN208 Алуминиев профил за LED лента, ъглов голям, 2м
25.29 лв.
APN209 Алуминиев профил за LED лента, преходен, 2м
32.14 лв.
APN210 Алуминиев профил за LED лента, за стъпала, 2м
APN211 Алуминиев профил за LED лента, плитък широк, 2м
47.43 лв.
APN212 Алуминиев профил за LED лента, цилиндър 60мм,2м
17.86 лв.
APN213 Алуминиев профил за LED лента, тесен плитък, 2м
37.57 лв.
APN214 Алуминиев профил за LED лента за вграждане, широк плитък, 2м
17.86 лв.
APN215 Алуминиев профил за LED лента за външен монтаж, тесен 2м
33.71 лв.
APN216 Алуминиев профил за LED лента за външен монтаж, широк 2м
17.86 лв.
APN217 Алуминиев профил за LED лента, гъвкав 2м
APN301 Алуминиев профил за LED лента, плитък за вграждане, 3м
APN304 Алуминиев профил за LED лента, ъглов, 3м
APN307 Алуминиев профил за LED лента, плитък, 3м
1.50 лв.
APN201KT Комплект тапи за APN201, 2бр.
1.00 лв.
APN201MS Копмлект мотнажни скоби за APN201, 2бр.
2.00 лв.
AP202KT Комплект тапи за AP202-2бр.
1.00 лв.
AP202MS Комплект мотнажни скоби за AP202-2бр.
2.86 лв.
APN203KT Комплект тапи за APN203 - 2бр.
1.00 лв.
APN203MS Комплект монтажни скоби за APN203 - 2бр.
APN204KT Комплект тапи за APN204, 2бр.
2.86 лв.
APN204PK Комплект прави конектори за APN204-2бр.
4.29 лв.
APN204KK Комплект ъглови конектори за APN204-2бр.
1.50 лв.
APN204MS Комплект монтажни скоби за APN204, 2бр.
2.86 лв.
APN205KT Комплект тапи за APN205-2бр.
1.00 лв.
APN205MS Комплект монтажни скоби за APN205-2бр.
1.50 лв.
APN206KT Комплект тапи за APN206-2бр.
1.00 лв.
APN206MS Комплект монтажни скоби за APN206-2бр.
1.50 лв.
APN207KT Комплект тапи за APN207, 2бр.
3.57 лв.
APN207PK Комплект прави конектори за APN207-2бр.
4.29 лв.
APN207KK Комплект ъглови конектори за APN207-2бр.
1.00 лв.
APN207MS Комплект монтажни скоби за APN207, 2бр.
2.86 лв.
APN208KT Комплект тапи за APN208 - 2бр.
2.86 лв.
APN208MS Комплект монтажни скоби APN208 - 2бр.
1.50 лв.
APN209KT Копмлект тапи за APN209-2бр.
1.29 лв.
APN209MS Комплект монтажни скоби за APN209-2бр.
2.86 лв.
APN210KT Комплект тапи за APN210-2бр.
1.50 лв.
APN211KT Комплект тапи за APN211-2бр.
1.29 лв.
APN211MS Комплект монтажни скоби за APN211-2бр.
2.14 лв.
APN212KT Комплект тапи за APN212-2бр.
11.43 лв.
APN212KO Комплект аксесоари за окачване за APN212-2бр.
1.43 лв.
APN213KT Комплект тапи за APN213-2бр.
1.43 лв.
APN213MS Комплект монтажни скоби за APN213-2бр.
4.29 лв.
APN214KT Комплект тапи за APN214-2бр.
1.43 лв.
APN214MS Комплект монтажни скоби за APN214-2бр.
1.43 лв.
APN215KT Комплект тапи за APN215-2бр.
APN215MS Комплект монтажни скоби за APN215-2бр.
1.43 лв.
APN216KT Комплект тапи за APN216-2бр.
1.43 лв.
APN216MS Комплект монтажни скоби за APN216-2бр.
1.43 лв.
APN217KT Комплект тапи за APN217 - 2бр.
1.43 лв.
APN217MS Комплект монтажни скоби за APN217 - 2бр.