Филтрирай
Форма
Тип
Дължина
Материал
За LED ленти с ширина
17.14 лв.
APK218 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ДЪЛБОК, 2М
14.00 лв.
APK207 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ПЛИТЪК, 2М
20.71 лв.
APK307 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ПЛИТЪК, 3М
APK211 Алуминиев профил за LED лента за открит монтаж, широк, плитък, 2м АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ШИРОК, ПЛИТЪК, 2М
14.29 лв.
APK204 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ЪГЛОВ, 2М
17.14 лв.
APK206 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА, ЗА ВГРАЖДАНЕ, ДЪЛБОК, 2М
22.86 лв.
APK301 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА, ЗА ВГРАЖДАНЕ, ПЛИТЪК, 3М
21.43 лв.
APK304 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, ЪГЛОВ, 3М
23.57 лв.
APK209 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА, ПРЕХОДЕН, ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ, 2М
15.71 лв.
APK201 Алуминиев профил за LED лента,плитък-за вграждане,2м
11.86 лв.
APN203 Алуминиев профил за LED лента, кръгъл, 2м
APN204 Алуминиев профил за LED лента, ъглов,2м
20.71 лв.
APN205 Алуминиев профил за LED лента, ъглов с борд,2м
20.71 лв.
APK205 АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА LED ЛЕНТА, ЪГЛОВ, С БОРД, ЗА ВГРАЖДАНЕ, 2М
28.86 лв.
APN208 Алуминиев профил за LED лента, ъглов голям, 2м
32.14 лв.
APN210 Алуминиев профил за LED лента, за стъпала, 2м
47.43 лв.
APN212 Алуминиев профил за LED лента, цилиндър 60мм,2м
17.86 лв.
APN213 Алуминиев профил за LED лента, тесен плитък, 2м
37.57 лв.
APN214 Алуминиев профил за LED лента за вграждане, широк плитък, 2м
17.86 лв.
APN215 Алуминиев профил за LED лента за външен монтаж, тесен 2м
33.71 лв.
APN216 Алуминиев профил за LED лента за външен монтаж, широк 2м
17.86 лв.
APN217 Алуминиев профил за LED лента, гъвкав 2м
1.43 лв.
APK201KT КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK201 - 2 БР.
1.43 лв.
APK204KT КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK204 - 2 БР.
1.43 лв.
APK201MS КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK201- 2 БР.
1.43 лв.
APK204MS КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK204- 2 БР.
2.86 лв.
APN203KT Комплект тапи за APN203 - 2бр.
1.00 лв.
APN203MS Комплект монтажни скоби за APN203 - 2бр.
2.86 лв.
APN204PK Комплект прави конектори за APN204-2бр.
APN204KK Комплект ъглови конектори за APN204-2бр.
2.86 лв.
APK205KT КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK205 - 2 БР.
1.00 лв.
APK205MS КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK205- 2 БР.
1.43 лв.
APK209MS КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK209- 2 БР
1.43 лв.
APK211MS КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK211- 2 БР.
1.43 лв.
APK206KT КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK206 - 2 БР.
1.43 лв.
APK209KT КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK209 - 2 БР.
1.43 лв.
APK211KT КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK211 - 2 БР.
1.43 лв. Подсказка
APK218KT КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK218 - 2 БР.
1.43 лв.
APK206MS КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK206- 2 БР.
1.43 лв.
APK218MS КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK218- 2 БР.
1.43 лв.
APK207KT КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK207 - 2 БР.
1.43 лв.
APK207MS КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ APK207- 2 БР.
2.86 лв.
APN208KT Комплект тапи за APN208 - 2бр.
2.86 лв.
APN208MS Комплект монтажни скоби APN208 - 2бр.
2.86 лв.
APN210KT Комплект тапи за APN210-2бр.
2.14 лв.
APN212KT Комплект тапи за APN212-2бр.
11.43 лв.
APN212KO Комплект аксесоари за окачване за APN212-2бр.
1.43 лв.
APN213KT Комплект тапи за APN213-2бр.
1.43 лв.
APN213MS Комплект монтажни скоби за APN213-2бр.
4.29 лв.
APN214KT Комплект тапи за APN214-2бр.
1.43 лв.
APN214MS Комплект монтажни скоби за APN214-2бр.
1.43 лв.
APN215KT Комплект тапи за APN215-2бр.
APN215MS Комплект монтажни скоби за APN215-2бр.
1.43 лв.
APN216KT Комплект тапи за APN216-2бр.
1.43 лв.
APN216MS Комплект монтажни скоби за APN216-2бр.
1.43 лв.
APN217KT Комплект тапи за APN217 - 2бр.
1.43 лв.
APN217MS Комплект монтажни скоби за APN217 - 2бр.