Ленти за боядисване

Филтрирай
Якост на опън:
Цвят
Удължение при скъсване:
Размери
Работна температура
Подложка:
Обща дебелина:
Лепило
Адхезия към стомана:
2.94 лв.
7281 3M Scotch Хартиена лента за боядисване 50 м/18 мм 80 C
3.78 лв.
7282 3M Scotch Хартиена лента за боядисване 50 м/24мм 80 C
4.68 лв.
7283 3M Scotch Хартиена лента за боядисване 50 м/30мм 80 C
5.64 лв.
7284 3M Scotch Хартиена лента за боядисване 50 м/36мм 80 C
7.50 лв.
7285 3M Scotch Хартиена лента за боядисване 50 м/48мм 80 C
1.98 лв.
8121 MAGUS Лента за боядисване 45 м/ 19 мм 60 C
4.86 лв.
8124 MAGUS Лента за боядисване 45м / 50мм 60C
2.70 лв.
8125 MAGUS Лента за боядисване 45м/ 25мм 60C
3.18 лв.
8122 MAGUS Лента за боядисване 45м/ 30мм 60C
3.84 лв.
8123 MAGUS Лента за боядисване 45м/ 38мм 60C
2.64 лв.
8151 Лента за боядисване 25м/25мм синя UV 30 дни
5.16 лв.
8152 Лента за боядисване 25м/50мм синя UV 30 дни
6.24 лв.
8153 Лента за боядисване 50м/25мм оранжева 60 дни
1.74 лв.
8101002 Хартиена лента за боядисване MAGUS™ за обща употреба,45м/24мм
1.26 лв.
8101001 Хартиена лента за боядисване MAGUS™ - обща употреба
2.46 лв.
8101004 Хартиена лента за боядисване MAGUS™ за обща употреба, 45м/36мм
3.24 лв.
8101005 Хартиена лента за боядисване MAGUS™ за обща употреба, 45м/48мм
2.10 лв.
8101003 Хартиена лента за боядисване MAGUS™ за обща употреба,45м/30мм
1.85 лв.
08365-00000-00 Хартиена лента с общо предназначение 40m x 24mm