ЕЛЕМЕНТИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Филтрирай
Тип
Дължина
Материал
Тегло
270001 Заземителен кол, студено поцинкован, 1500см.
270004 Заземителна шина 40/4 мм - 40 метра, Топло поцинкована стомана
180013 Сигнална лента “Внимание Електрически Кабел”
63898/TE-S20/1500fv Кръгъл заземителен кол - 1.5 м дължина, Ф20
32293/KE1500fv Кръстат заземителен кол - 1.5 м дължина, Ф16
63995/ESP20fv Връх за кръгъл заземителен кол с Ф20
6479/RE/EBE Габел за огъване на проводници и шини , 260 мм
6062/BE-AD Ревизионна клемна кутия за мълниезащита, комплект с ревизионна клема "въже Ф8/шина 3/30" - Външен монтаж
63805/PASsmall Шина за изравняване на потенциалите
60791/RE+SV/fv Ревизионен капак за мълниезащита 230х180х15 мм
64490/ADR/K Изолационна шайба
37435/KSB50 Изолационна антикорозионна лента, 50мм/10м
37626/KSB100 Изолационна антикорозионна лента, 100мм/10м
63812/SD25 Държач за проводник, ф8 мм, 25мм
63814/SD40 Държач за проводник, ф8 мм, 40мм
82229/SP8Niro+ID Държач за проводник с дюбел за изолация , ф8 мм
63943/DLH/WPSDNiro PVC Държач за проводник AlMgSi Ф8, за ламаринен покрив
63944/DLH/WPSPNiro Държач за проводник, за ламаринен покрив, ф8 мм
63910/DLH140SPAl Държач за проводник, за керемида, ф8 мм, 140мм
63968/FB-SP180-260Niro Държач за проводник AlMgSi Ф8, за керемида (Капак)
64491/STHfv+SD+PVCbase Държач за мълниеприемен прът Ф16 към стена в комплект с винт и пластмасов дюбел
63884/SP8Niro Държач за проводник, ф8 мм, SP8 Niro
63922/DLKH40/8SPNiro Държачи за проводник AlMgSi Ф8, за битум, 40мм
63919/DLKH50/8SPNiro Държачи за проводник AlMgSi Ф8, за битум, 50мм
63826/LH40fv Държач за шина, LH 40 fv
83085/UVfvM10fv U Скоба въже Ф8 към шина 30/3 в комплект с болт
81904/BS-recyclable Покривен държач за плосък покрив, 175х128х73 мм ,BS-recyclable
63934/ BS-concrete Покривен държач за плосък покрив, 100х140х73 мм, BS-concrete
63894/TM8/16ZK Клема въже/мълниеприемен прът - Ф8/Ф16
64513/AST/fv Клема заземителна за въже Ф6-10 към метални конструкции
6252/KK10-40fvM8 Кръстата клема - шина 40/4 към арматура Ф10-16
64482/KKfl30/fl30Niro Кръстата клема за шина (30/3) / шина (30/3), неръждаема стомана
83211/KK40/40fvM8/3tlg Кръстата клема за шина (40/4) / шина (40/4)
64052/TES20Niro Кръстата клема въже Ф8-10 към заземител кол Ф16/Ф20, Неръждаема стомана
80045/TEK20UNI Кръстата клема въже Ф8/шина 40/4 към заземител кол Ф16/Ф20
103460/TK8-10/40fv Ревизионна клема въже Ф8 към шина 40/4
65705/MZK8-10/8-10fvM10fv Мултиклема за връзка проводник/ проводник
63851/VBK8-10/40fv Мултиклема шина 40/4 към въже AlMgSi Ф8
63987/EP/IGM12Niro Присъединителна клема за фундаментно заземление, 200мм, Ф80
6266/FKD/fv Скоба за въже Ф8 - за монтаж на улук (до 8 мм)
64498/DRK/2f.ULbroadtfv Скоба за две въжета Ф8 - за монтаж на улук (до 8 мм)