Naiden Kirov

Филтрирай
Форма
Материал
Брой клеми
Цвят
Производител
Цокъл
Тип
Степен на защита
Произведено в
Монтаж
N19 - 9366200006 Бойлерно табло НК, 16A, 250V, Скрит монтаж, Бяло
N1 - 9215400006 Щепсел НК ШУКО 2P+Т, Черен, 10/16А, 250V
N2 - 9215400007 Щепсел НК ШУКО 2P+Т, Бял, 10/16А, 250V
N28 - 9215460001 Щепсел Ъглов, НК 2P+Т, Бял, 16А, 250V
N79 - 9321040000 Клема 25мм2, 500V, №4
N14 - 9115950006 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
N13 - 9115970006 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
N18 - 9115960006 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Сив
N38 - 9115950003 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
N39 - 9115970003 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
N73 - 9115960003 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, IP44, Бял
N60 - 9117410006 Ключ Еднополюсен Мираж НК, сх.1, 10A, 250V, Открит монтаж, Бял
N61 - 9911742006 Ключ Сериен Мираж НК, сх.5, 10A, 250V, Открит монтаж, Бял
N62 - 9117400006 Ключ Девиаторен Мираж НК, сх.6, 10А, 250V, Открит монтаж, Бял
N8 - 9201000006 Контакт ЕВРО НК, ШУКО 2P+T, Сив, 16A, 250V, ПКОМ, IP44
N9 - 9200900006 Контакт Двоен ЕВРО НК, ШУКО 2x2P+T, Сив, 16A, 250V, ПКОМ, IP44
N51 - 9120580006 Комбинация Евро - Ключ Еднополюсен,сх.1 и Контакт,16А,250V
N10 - 9201000003 Контакт ЕВРО НК, ШУКО 2P+T, Бял, 16A, 250V, ПКОМ, IP44
N11 - 9200900003 Контакт Двоен ЕВРО НК, ШУКО 2x2P+T, Бял, 16A, 250V, ПКОМ, IP44
N12 - 9200310006 Контакт Мираж НК 2P+T, 16A, 250V, Открит монтаж, Бял
N59 - 9202060006 Контакт Мираж НК, 16А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N17 - 9200130003 Контакт Приста НК, 16А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N16 - 9200130001 Контакт Приста НК, 16А, 250V, Скрит монтаж, Черен/Бял
N48 - 9200130002 Контакт Приста НК, 16А, 250V, Скрит монтаж, Мрамор
N46 - 9200020007 Контакт Двоен Приста НК, 16А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N45 - 9200020006 Контакт Двоен Приста НК, 16А, 250V, Скрит монтаж, Черно/Бял
N47 - 9200020002 Контакт Двоен Приста НК, 16А, 250V, Скрит монтаж, Мрамор
N55 - 9200970006 Контакт Евро НК, 16А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N22 - 9201770006 Контакт влагозащитен единичен "Роял", 16A, 250V, IP44, Бял
N15 - 9116380006 Ключ Еднополюсен Приста НК, сх.1, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N44 - 9116400006 Ключ Сериен Приста НК, сх.5 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N24 - 9116390006 Ключ Девиаторен Приста НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N30 - 9385280006 Ключ Бутонен Приста НК, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N56 - 9117700006 Ключ Еднополюсен Мираж НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N57 - 9117720006 Ключ Сериен Мираж НК, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N58 - 9117710006 Ключ Девиаторен Мираж НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N52 - 9116300006 Ключ Еднополюсен Евро НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N53 - 9116320006 Ключ Сериен Евро НК, сх.5, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N54 - 9116310006 Ключ Девиаторен Евро НК, сх.6, 10А, 250V, Скрит монтаж, Бял
N4 - 9152340006 Фасунга Е27 НК, Висяща, Черна, 4А, 250V, 200° С
N5 - 9152340003 Фасунга Е27 НК, Висяща, Бяла, 4А, 250V, 200° С
N6 - 9152350006 Фасунга Е27 НК, Стенна Права, Черна, 4А, 250V, 200° С
N76 - 9152350003 Фасунга НК, Стенна Права, Е27, 4А, 250V, Бяла
N7 - 9152360006 Фасунга Е27 НК, Стенна Наклонена, Черна, 4А, 250V, 200° С
N77 - 9152360003 Фасунга НК, Стенна Крива, Е27, 4А, 250V, Бяла
N3 - 9152380006-1 Фасунга Е27 НК, Полилей, Черна, 4А, 250V, 200° С
N23 - 9151100006 Фасунга Е14 НК, Полилей, 2А, 250V, 150° С
N25 - 9151030006 Фасунга Е14 НК, Висяща, 2А, 250V, Черна, 150° С
N29 - 9385140000 Показвач на напрежение (Фазомер) НК,110-500V
N63 - 9117480006 Ключ Бойлер Мираж НК, сх.2, 20A, 250V, Открит монтаж, Бял
N50 - 9320590000 Твърда връзка /Шнуров извод/ НК, 4 кв.мм
N78 - 9321180006 Рамка двойна Мираж, Хоризонтална, Бяла
N70 - 9225210007 Щекер Двуполюсен НК, Черен, 10A, 250 V
N64 - 9115280006 Ключ Влагозащитен Еднополюсен "Пер" НК, сх.1, 10A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N75 - 9117140006 Ключ Бойлер Мираж НК, сх.2, 20A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N33 - 9225230007 Щекер с прекъсвач НК, 10A, 250V
N21 - 9010260006 Осветително тяло НК - Плафониера, Кръг, Е27,60W,250V
N69 - 9215320000 Ключ за защитна капачка
N20 - 9120030001 Бойлерно табло НК - Тройна комбинация (ключ Двуполюсен + контакт), 16A, 250V, Открит монтаж, Бял
N26 - 9366210006 Бойлерно табло НК, 20A, 250V, Скрит монтаж, Бял
N27 - 9366420006 Бойлерно табло НК, 20A, 250V, Открит монтаж, Бял
N40 - 9120050001 Бойлерно табло НК - Двойна комбинация (ключ Двуполюсен + контакт), 16A, 250V, Открит монтаж, Бял
N71 - 9366410006 Бойлерно табло с таймер открита инсталация
N72 - 9366430006 Бойлерно табло с таймер скрита инсталация
N34 - 9366219800 Превключвател Уреден НК, за вграждане, 20А
N49 - 9142620001 Клавишен ключ НК,Светещ,16А,250V
N31 - 9130290000 Ключ Двуполюсен НК, Междинен, Светещ, 6А, 250V
N32 - 9130300000 Ключ Двуполюсен НК, Междинен, 6А, 250V
N65 - 9140510007 Ключ петтактов за нагревателни уреди НК, 16A, 250V, 125° С
N67 - 9140580003 Врътка за петтактов ключ,Бяла
N66 - 9140580001 Врътка за петтактов ключ,Черна
N42 - 9174080006 Държател (стандартен) за луминисцентно тяло,НК, 2A, 250V, 130° С
N43 - 9174090006 Държател за стартер НК, 2A, 250V, 130° С
N74 - 9320879006 Ел.Кутия за 1-2 Полуавтоматични предпазители
N68 - 9215310000 Защитна капачка за двуполюсни контакти
N36 - 9380220003 Звънчев бутон НК, Бял, 36V, с място за надпис
N37 - 9380220001 Звънчев бутон НК, Черен, 36V, с място за надпис
N35 - 9380200006 Звънчев бутон НК, Светещ, Правоъгълен, Бял, с място за надпис