Девиаторен ключ сх.6 10A 250V - Крем

Aрт.номер: ОV6C- 600-000202-209