Защитна капачка за двуполюсни контакти

N68 - 9215310000