Комплект захранващи гъвкави букси (женска и мъжка) със заключване, RGB, IP67

PKFM67RGB