Комплект захранващи гъвкави букси (женска и мъжка) със заключване, IP67

PKFM67