Контакт с ключалка на капака открит монтаж IP44 GAO

9172H