Четирипроводна релса с заземяваща клема, 1м

Aрт.номер: R4P1